Schooljaar 2016 - 2017

Fris van start! En volop in beweging

Wederom staan er veel ontwikkelingen op stapel voor het nieuwe schooljaar. Zo worden er nieuwe banners gemaakt en komen er mooie foto's op de ramen zodat we als school meer zichtbaar zijn en besteden we veel aandacht aan training en ontwikkeling van onze leerkrachten, we starten dit schooljaar met de teamtraining PBS (positive behavior support). In de bovenbouw zullen alle kinderen dagelijks werken met Snappet (verwerking van aangeboden lesstof op de tablet).

Stevig onderwijs met aandacht voor ontwikkeling van iedere leerling aan de hand van sterke lesmethodes vinden wij namelijk heel belangrijk. Dat maakt ons een fijne school in Dieze-west in Zwolle. Naast goed onderwijs vinden we het belangrijk dat leerlingen leuke activiteiten ondernemen, fijn kunnen spelen, kunnen beleven en worden uitgedaagd zichzelf te ontwikkelen. Voor nu en in de toekomst.

Omdat ieder kind het verdient een goede start te maken…

Hoe we dat doen?

Ons team geeft de komende jaren vol passie invulling aan de Koers en Ambitie van Openbaar Onderwijs Zwolle. Het streven om iedere leerling te laten worden wie hij/zij is staat hierin centraal. Eigenaarschap, grenzeloos maatwerk en 21e eeuwse vaardigheden zijn de thema’s waarmee we dit willen bereiken.

Dit doen we samen met onze leerlingen, u als ouder(s)/opvoerder(s) en diverse partners, zoals bijvoorbeeld het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal van Doomijn, Stadkamer (muziek, bibliotheek), Sportservice Zwolle, Travers Welzijn en anderen. Samen stemmen we ons onderwijs af op de behoefte van onze leerlingen, zodat zij onbegrensd kunnen groeien. Lees meer>